Archive for the ‘History’ category

Cło, wizy, paszport

February 24, 2009

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy na przejazd i pobyt. W Polsce nie działa żadne przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne Jordanii. Najbliższa placówka, która jest też akredytowana na Polskę, znajduje się w Berlinie. Obywatele polscy mogą otrzymać wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii na międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem izraelsko-jordańskiego przejścia granicznego na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na jeden miesiąc, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Opłata za wizę wynosi 10 JOD (ok. 14 USD). Obowiązuje opłata wyjazdowa, której wysokość często się zmienia (obecnie 5 JOD). Z opłat tych zwolnieni są wyłącznie dyplomaci akredytowani w Jorda­nii. O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyplomatyczno-konsularnych za granicą. Nie wymaga się określonego terminu ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Turyści przyjeżdżający do Jordanii przez Syrię i powracający przez ten kraj powinni wcześniej uzyskać co najmniej dwukrotną wizę syryjską, ponieważ Ambasada Syrii w Ammanie wydaje wizy tylko tym obcokrajowcom, którzy mają jordańskie roczne wizy pobytowe. Posiadanie w paszporcie jakichkolwiek pieczątek lub wiz izraelskich, jordańskich lub egipskich stempli kontroli z przejść granicznych z Izraelem, a także przedmiotów pochodzenia izraelskiego (np. biletów autobusowych) uniemożliwi wjazd do Syrii. Zaleca się, aby osoba samotnie podróżująca z dzieckiem posiadała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim. Obowiązuje zakaz wwozu pontonów gumowych. Pozostałe restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

grobowiec Sekstusa Florentinusa

December 18, 2008

grobowiec Sekstusa Florentinusa (namiestnika rzymskiego) wzniesiony ok. 130 r. n.e., w północnej części miasta, to jeden z najbardziej znanych petrzańskich zabytków związanych bezpośrednio z Rzymianami. Oprócz tego obiektu na terenie Petry znaleziono dość liczne groby rzymskich żołnierzy;

Petra w kulturze

October 29, 2008

Wykuta w skale piętrowa budowla Chazne – zwana „Skarbcem Faraona” – posłużyła w filmie Indiana Jones i Ostatnia Krucjata jako świątynia chroniąca Świętego Graala.

To właśnie m.in. ruiny starożytnej Petry stanowią tło wydarzeń w jednym z kryminałów Agathy Christie, “Rendez-vous ze śmiercią”.

Dżerasz: Historia

August 13, 2008

Wykopaliska wskazują, że miejsce to było zamieszkane już w neolicie, ale na znaczeniu zyskało naprawdę dopiero w czasach Aleksandra Wielkiego (332 r. p.n.e.).

W 63 r. p.n.e. rzymski dowódca Pompejusz podbił ten region i Dżerasz weszło w skład prowincji Syrii, a wkrótce potem stało się członkiem Dekapolis (handlowego stowarzyszenia 10 miast, utworzonego przez Pompejusza po podbiciu przez niego Syrii i Palestyny w 64 r. p.n.e.). W ciągu dwóch kolejnych stuleci wzbogaciło się ogromnie na handlu z Nabatejczykami. W I w. n.e. dokonano całkowitej przebudowy miasta, opierając się na typowym rzymskim planie – między dwoma szeregami kolumn biegła główna ulica, przecięta dwiema przecznicami.

Po podbiciu królestwa Nabatejczyków przez Trajana (ok. 106 r. n.e.) Dżerasz rozkwitło jeszcze bardziej, a wiele z dopiero co postawionych budowli zburzono, by zastąpić je jeszcze wspanialszymi. W 129 r. z okazji wizyty cesarza Hadriana na południowym krańcu miasta wzniesiono łuk triumfalny.

Najszybszy rozwój nastąpił w początkach III w. n.e., kiedy Dżerasz zyskało rangę kolonii, ale już niebawem rozpoczął się powolny proces upadku miasta. Jedną z najważniejszych przyczyn był zmierzch handlu opierającego się na karawanach, wypartych stopniowo przez kupieckie statki.

W połowie V w. główną religią wyznawaną w całym regionie stało się chrześcijaństwo, czego efektem było masowe budownictwo kościołów. Za Justyniana (527–565) postawiono ich aż siedem, głównie z kamienia uzyskanego ze zburzonych świątyń pogańskich. Po najeździe Persów w 614 r. i zdobyciu miasta przez muzułmanów w roku 636, a następnie serii trzęsień ziemi w roku 747 liczba mieszkańców spadła do jednej czwartej stanu szczytowego.

W XII w. krzyżowcy urządzili tu sobie na krótko garnizon wojskowy, ale potem miasto zupełnie się wyludniło i zostało zasypane przez piasek. Sytuację zmieniło dopiero osiedlenie się na tych terenach w 1878 r. grupy Czerkiesów.

Wadi Musa

June 2, 2008

Wadi Musa to mała, żyjąca z turystów miejscowość położona na zboczach 4-kilometrowej doliny, schodzącej łagodnie ku wejściu do Petry.

W centrum znajduje się rondo Shaheed (Szahid), w pobliżu którego ulokowały się wszystkie ważne urzędy i usługi i z którego odjeżdżają też autobusy do Akaby i Wadi Rum. Przy odchodzącej od niego w dół Tourist St wznoszą się na długości 3 km obsypane gwiazdkami hotele, strzegące drogi do Petry (ceny w nich rosną odwrotnie proporcjonalnie do wysokości).

Akaba

April 16, 2008

Akaba (Aqaba), leżąca nad zatoką o tej samej nazwie, to jedyne portowe miasto w Jordanii. Jako ośrodek wytopu miedzi i wioska rybacka istniała już w X w. p.n.e. W czasach rzymskich biegła tędy ważna droga z Damaszku do Egiptu i Palestyny.

Krzyżowcy ufortyfikowali tu oddaloną o 7 km od brzegu Ile de Graye, wysepkę zdobytą później przez Saladyna, a dziś zwaną Wyspą Faraona. Po pięciu wiekach zastoju w okresie imperium osmańskiego Akaba ożywiła się podczas I wojny światowej, kiedy Brytyjczycy przerzucali tędy z Egiptu dostawy dla sił walczących w Transjordanii i Palestynie.

Po wojnie brytyjska administracja arbitralnie wykreśliła granicę z Arabią Saudyjską o kilka kilometrów na południe od miasta. W związku z rozwojem portu tak krótki odcinek wybrzeża okazał się niewystarczający i w 1965 r. król Husajn odstąpił Saudyjczykom 6000 km2 pustyni w zamian za dodatkowe 12 km ziemi nad morzem.

Współcześnie ważną rolę w Akabie odgrywa turystyka. Zimą, kiedy reszta kraju trzęsie się z zimna, tutaj słupek rtęci nie spada poniżej 25°C, jednak latem temperatura i wilgotność są wręcz nie do wytrzymania.

Jordania

April 2, 2008

Jordania jest podzielona na trzy regiony: Rów Jordanu, który jest przedłużeniem systemu Rowów Afrykańskich rozciągających się od granicy z Syrią na północy aż po Abakę na południu. Drugim jest Wschodni Brzeg Jordanu. Właśnie tam zamieszkuje większość ludności Jordanii. Jest to 70-km pas wyżyn ciągnący się przez całe terytorium Jordanii. Jako że Wschodni Brzeg jest najludniejszym miejscem w kraju, to też leżą tu największe z miast Jordańskich: Amman, Irbid, Zarqa, Kerak czy Petra. Pozostałą część kraju, czyli ok. 80%, stanowią pustynie na południu – Pustynia Południowa, północ natomiast – Pustynia Syryjska, które rozciągają się aż po Arabię Saudyjską i Irak.